Leipzig august 2014

23.08.2014
Dommer Ernst Theissen, Tyskland

V 2, rCACPSK, rDTCHVDH

24.08.2014
Dommer Helga Nagel, Tyskland

V 1, CACPSK, DTCHVDH